2. Partene
Selger er Lappeland AS Orgnr:925059757, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Betaling
Betaling skjer ved den valgte betalingsformen i kassepunktet. Betalingsløsninger leveres av Stripe (Visa, Mastercard og Vipps)

4. Frakt
All frakt er gratis på Lappeland.no og skjer via brevpost, med mindre annet er spesifisert.

4.1 Leveringsmetoder
Vi leverer varene med Posten Norge og helt hjem.

4.2 Leveranser
Ordre plassert før 09.00 på en virkedag behandles vanligvis samme dag og leveres vanligvis i løpet av 2-3 virkedager. Leveransen skjer direkte til den leveringsadressen du har oppgitt ved bestilling.

4.3 Skadede varer og reklamasjonsrett
Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte vår kundeservice.

6. Angrerett
Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Denne rett kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Du har rett til å åpne pakken og prøve produktet, men det må ikke brukes utover det. Når du trenger angrerett / retur av varer, kontakt vår kundeservice.

6.1 Angrerett på skreddersydde varer
Angreretten gjelder ikke skreddersydde varer, varer med spesialmål og varer bestilt inn spesielt for enkeltkunder, for eksempel navnelapper med selvvalgt navn og design.

7. Tilbakebetaling
Hvis du utøver din rett til å heve kjøpet vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene. Du må betale returkostnadene når varene blir sendt tilbake.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

11.Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

12.Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

13.Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.