Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir de retningslinjer vi har for personvern. Den beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og besøkende på våre hjemmesider. Samt hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene og hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter i henhold til reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epost.

Nedenfor er et sammendrag av hvordan vi i samsvar med personopplysningsloven (GDPR) lagrer og behandler dine data.

1. Hva er personlig informasjon?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person.

2. Hvilken informasjon lagrer vi?

For å håndtere bestillingen din og svare på spørsmål relatert til bestillingen din lagrer vi for- og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøpshistorikk.
Din informasjon lagres så lenge vi har et juridisk grunnlag for å behandle informasjonen din, f.eks. for å oppfylle avtalen mellom oss eller for å overholde en juridisk plikt i henhold til f.eks. regnskapsloven.

3. Rettslig grunnlag

I forbindelse med kjøp blir din personlige informasjon behandlet for å fullføre avtalen med deg. Markedsføring, kampanjer og lignende utsendelser gjøres med ditt samtykke.

4. Hvilken informasjon deles og til hvilket formål?

4.1 Betalingsleverandør

Når du kjøper, deles informasjon med betalingsleverandøren vår. Det som er lagret er fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du velger å betale med faktura, lagres personnummer også hos betalingsleverandøren. Informasjonen lagres for å gjennomføre kjøpet og for å beskytte partene mot svindel.
Betalingsleverandører vi bruker er: Nets (Visa og Mastercars) og VIPPS.

4.2 Leveringsselskap

For å levere dine bestillinger og fullføre avtalen vår, må vi dele spesifikk informasjon med leveranseselskap. Det som deles med leveringsselskap er fornavn, etternavn og adresseinformasjon. E-postadresse og/eller mobilnummer kan også deles for varsling.
Leveranseselskap vi jobber med er: bring.

4.3 Nyhetsbrev

Hvis du har valgt å abonnere på vårt nyhetsbrev vil fornavn, etternavn og e-postadresse bli delt med vår nyhetsbrevleverandør. Dette for å holde deg oppdatert med informasjon og tilbud i markedsføringsøyemed.

5. Innsynsretten

Du har rett til å motta utdrag av all informasjon som er tilgjengelig om deg hos oss. Utdrag leveres elektronisk i lesbart format.

6. Rett til rettelse

Du har rett til å be oss oppdatere feilaktig informasjon eller komplettere mangelfull informasjon.

7. Retten til å bli glemt

Du kan når som helst be om sletting av din personinformasjon.
Det er få unntak fra denne retten til å bli slettet, f.eks. om det må beholdes for at vi skal oppfylle en juridisk forpliktelse (i henhold til regnskapsloven).

8. Ansvarlig for databeskyttelse

Lappeland er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i nettbutikken og sørger for at reglene blir fulgt.